نوشته‌هایی با برچسب "نسخه ای برای گردن درد"

نسخه ای برای گردن درد نسخه ای برای گردن درد

‌ارگونومی و گردن‌درد. گردن‌دردی که به علت ضربه شلاقی (حرکت ناگهانی گردن به جلو هنگام تصادف اتومبیل) یا سایر ضربه‌ها ایجاد نشده باشد، معمولا به قرارگیری گردن در وضعیت نامناسب مربوط می‌شود. درد عضلات گردن ممکن است ناشی از سفتی و گرفتگی این عضلات باشد:. • عضلات اسکالن: سه جفت عضله در پهلوی گردن که آن را می‌چرخانند. • عضلات ساب‌اکسی‌پیتال: چهار جفت عضله در پشت گردن که سر را می‌چرخانند. • عضلات پکتورالیس کوچک: یک جفت عضله مثلثی‌شکل باریک در بخش بالایی قفسه سینه. • عضلات لواتور اسکاپولا: یک جفت عضله که در پشت و پهلوی گردن قرار دارند و به استخوان ترق

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه