نوشته‌هایی با برچسب "طراحی داخلی ساختمان"

نوع تجمع باکتریایی به طراحی داخلی ساختمان بستگی دارد/ حمام، محلی ایده آل برای تجمع میکروب‌ها! نوع تجمع باکتریایی به طراحی داخلی ساختمان بستگی دارد/ حمام، محلی ایده آل برای تجمع میکروب‌ها!

نوع تجمع باکتریایی به طراحی داخلی ساختمان بستگی دارد/ حمام، محلی ایده آل برای تجمع میکروب‌ها!. دانش > پزشکی - ایسنا نوشت:. تحقیقات محققان آمریکایی نشان داده که چگونگی طراحی داخلی، نوع تجمع جوامع باکتریایی را در درون ساختمان‌ها شکل می‌دهد. تیمی ۱۰ نفره از زیست‌شناسان و معماران دانشگاه اورگون بر این باورند، تجمع پروتوباکتری‌ها و انواع مختلف باکتری‌ها در داخل ساختمان‌ها بسته به نوع طراحی آن‌ها متفاوت است و این که انتخاب طراحی داخلی ساختمان بر جغرافیای زیستی جوامع میکروبی در این محیط‌ها تاثیرگذار است. این مطالعه بخشی از تلاش «مرکز زیست‌شناسی و محیط

نوع تجمع باکتریایی به طراحی داخلی ساختمان بستگی دارد/ حمام، محلی ایده آل برای تجمع میکروب‌ها! نوع تجمع باکتریایی به طراحی داخلی ساختمان بستگی دارد/ حمام، محلی ایده آل برای تجمع میکروب‌ها!

نوع تجمع باکتریایی به طراحی داخلی ساختمان بستگی دارد/ حمام، محلی ایده آل برای تجمع میکروب‌ها!. دانش > پزشکی - ایسنا نوشت:. تحقیقات محققان آمریکایی نشان داده که چگونگی طراحی داخلی، نوع تجمع جوامع باکتریایی را در درون ساختمان‌ها شکل می‌دهد. تیمی ۱۰ نفره از زیست‌شناسان و معماران دانشگاه اورگون بر این باورند، تجمع پروتوباکتری‌ها و انواع مختلف باکتری‌ها در داخل ساختمان‌ها بسته به نوع طراحی آن‌ها متفاوت است و این که انتخاب طراحی داخلی ساختمان بر جغرافیای زیستی جوامع میکروبی در این محیط‌ها تاثیرگذار است. این مطالعه بخشی از تلاش «مرکز زیست‌شناسی و محیط

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه