نوشته‌هایی با برچسب "دعوای زن با مرد"

دلیل دعوای دیرینه کارمندهای مرد و زن بر سر کولر! دلیل دعوای دیرینه کارمندهای مرد و زن بر سر کولر!

دلیل دعوای دیرینه کارمندهای مرد و زن بر سر کولر!. دانش > پزشکی - به صورت معمول در اکثر محل‌های کار بحث دیرینه‌ای بر سر سیستم‌های تهویه مطبوع بین کارمندهای زن و مرد وجود دارد. دو محقق به برررسی ریشه این نبرد تاریخی پرداخته‌اند. به گزارش ایسنا ،نتیجه تحقیق دو دانشمند هلندی که بر اساس آن، سیستم‌های تهویه مطبوع اماکن عمومی بر اساس نیازهای بدن مردان تنظیم شده‌اند در شبکه‌های اجتماعی توجه بسیاری را جلب کرده است. دکتر بوریس کینگما و مارکن لیختن‌بلت، ۱۶ زن را که کارهای سبک اداری انجام می دادند زیر نظر گرفتند و به این نتیجه رسیدند که در تابستان دمای اد

دلیل دعوای دیرینه کارمندهای مرد و زن بر سر کولر! دلیل دعوای دیرینه کارمندهای مرد و زن بر سر کولر!

دلیل دعوای دیرینه کارمندهای مرد و زن بر سر کولر!. دانش > پزشکی - به صورت معمول در اکثر محل‌های کار بحث دیرینه‌ای بر سر سیستم‌های تهویه مطبوع بین کارمندهای زن و مرد وجود دارد. دو محقق به برررسی ریشه این نبرد تاریخی پرداخته‌اند. به گزارش ایسنا ،نتیجه تحقیق دو دانشمند هلندی که بر اساس آن، سیستم‌های تهویه مطبوع اماکن عمومی بر اساس نیازهای بدن مردان تنظیم شده‌اند در شبکه‌های اجتماعی توجه بسیاری را جلب کرده است. دکتر بوریس کینگما و مارکن لیختن‌بلت، ۱۶ زن را که کارهای سبک اداری انجام می دادند زیر نظر گرفتند و به این نتیجه رسیدند که در تابستان دمای اد

دلیل دعوای دیرینه کارمندهای مرد و زن بر سر کولر! دلیل دعوای دیرینه کارمندهای مرد و زن بر سر کولر!

دلیل دعوای دیرینه کارمندهای مرد و زن بر سر کولر!. دانش > پزشکی - به صورت معمول در اکثر محل‌های کار بحث دیرینه‌ای بر سر سیستم‌های تهویه مطبوع بین کارمندهای زن و مرد وجود دارد. دو محقق به برررسی ریشه این نبرد تاریخی پرداخته‌اند. به گزارش ایسنا ،نتیجه تحقیق دو دانشمند هلندی که بر اساس آن، سیستم‌های تهویه مطبوع اماکن عمومی بر اساس نیازهای بدن مردان تنظیم شده‌اند در شبکه‌های اجتماعی توجه بسیاری را جلب کرده است. دکتر بوریس کینگما و مارکن لیختن‌بلت، ۱۶ زن را که کارهای سبک اداری انجام می دادند زیر نظر گرفتند و به این نتیجه رسیدند که در تابستان دمای اد

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه