نوشته‌هایی با برچسب "توانبخشی در کشیدگی عضله ساق پا"

توانبخشی در کشیدگی عضله ساق پا + تصویر توانبخشی در کشیدگی عضله ساق پا + تصویر

برای پیشگیری از این مشکل می توانید با نرمشهایی ساق پا را تقویت کنید. روی زمین بنشینید و زانوهای خود را مستقیم نگه دارید. از عضلات روی ساق استفاده کنید و کف پاها را به سمت خود خم کنید. این حالت را به مدت 10-5 ثانیه نگه دارید. این حرکت را 30 بار تکرار کنید. این حرکت باید بدون درد انجام شود و با انجام آن چند بار در روز می توانید انعطاف پذیری عضلات ساق را افزایش دهید و با افزایش انعطاف پذیری به این ترتیب از کشیدگی عضلات پیشگیری نمایید. زمانی که توانستید این نرمش را به راحتی انجام دهید می توانید ورزشهای تخصصی تر انعطاف پذیری را نیز انجام دهید. بر

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه