نوشته‌هایی با برچسب "تصاویر پاکت سیگار"

تصاویر هشدار دهنده روی پاکت سیگار تصاویر هشدار دهنده روی پاکت سیگار

تصاویر هشدار دهنده روی پاکت سیگار. مدیر اجرایی جمعیت ستاد مبارزه با دخانیات، از چاپ تصاویر هشدار دهنده روی پاکت های سیگار تا پایان بهمن خبر داد و گفت: این تصاویر هر 6 ماه یک بار تغییر می کند. محمدرضا بهمنی اظهار کرد: طبق هماهنگی های صورت گرفته با وزارت بهداشت و جمعیت مبارزه با دخانیات کشور، این تصاویر هشدار دهنده 50 درصد از ابعاد پاکت سیگار را به خود اختصاص می دهد. وی تصریح کرد: در صورتی که شرکت های تولید کننده سیگار، تصاویر هشدار دهنده را روی پاکت های سیگار چاپ نکنند، ادامه فعالیتشان در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت. در این رابطه مدیر عامل

تصاویر هشدار دهنده روی پاکت سیگار تصاویر هشدار دهنده روی پاکت سیگار

مدیر اجرایی جمعیت ستاد مبارزه با دخانیات، از چاپ تصاویر هشدار دهنده روی پاکت های سیگار تا پایان بهمن خبر داد و گفت: این تصاویر هر 6 ماه یک بار تغییر می کند. محمدرضا بهمنی اظهار کرد: طبق هماهنگی های صورت گرفته با وزارت بهداشت و جمعیت مبارزه با دخانیات کشور، این تصاویر هشدار دهنده 50 درصد از ابعاد پاکت سیگار را به خود اختصاص می دهد. وی تصریح کرد: در صورتی که شرکت های تولید کننده سیگار، تصاویر هشدار دهنده را روی پاکت های سیگار چاپ نکنند، ادامه فعالیتشان در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت. در این رابطه مدیر عامل شرکت دخانیات ایران نیز گفته است: «ب

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه