نوشته‌هایی با برچسب "تصاویر هشدار دهنده"

تصاویر هشدار دهنده روی پاکت سیگار تصاویر هشدار دهنده روی پاکت سیگار

تصاویر هشدار دهنده روی پاکت سیگار. مدیر اجرایی جمعیت ستاد مبارزه با دخانیات، از چاپ تصاویر هشدار دهنده روی پاکت های سیگار تا پایان بهمن خبر داد و گفت: این تصاویر هر 6 ماه یک بار تغییر می کند. محمدرضا بهمنی اظهار کرد: طبق هماهنگی های صورت گرفته با وزارت بهداشت و جمعیت مبارزه با دخانیات کشور، این تصاویر هشدار دهنده 50 درصد از ابعاد پاکت سیگار را به خود اختصاص می دهد. وی تصریح کرد: در صورتی که شرکت های تولید کننده سیگار، تصاویر هشدار دهنده را روی پاکت های سیگار چاپ نکنند، ادامه فعالیتشان در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت. در این رابطه مدیر عامل

فروش سیگار بدون تصاویر هشدار دهنده از اول تیر ممنوع است فروش سیگار بدون تصاویر هشدار دهنده از اول تیر ممنوع است

فروش سیگار بدون تصاویر هشدار دهنده از اول تیر ممنوع است. عرضه هر گونه مواد دخانی فاقد هشدارهای مصور از اول تیر امسال ممنوع است و وزارت صنایع مسئول جلوگیری از عرضه این مواد در سراسر کشور است. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چهارمین جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات در راستای اجرای ماده 12 دستورالعمل اجرایی الصاق هشدارها و تصاویر بهداشتی بر روی بسته‌های سیگار و سایر مواد دخانی، مقرر شد وزارت صنایع و معادن (شرکت دخانیات ایران) نسبت به جلوگیری از عرضه محصولات دخانی فاقد هشدارهای مصور و الصاق بیش از یک

فروش سیگار بدون تصاویر هشدار دهنده از اول تیر ممنوع است فروش سیگار بدون تصاویر هشدار دهنده از اول تیر ممنوع است

عرضه هر گونه مواد دخانی فاقد هشدارهای مصور از اول تیر امسال ممنوع است و وزارت صنایع مسئول جلوگیری از عرضه این مواد در سراسر کشور است. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چهارمین جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات در راستای اجرای ماده 12 دستورالعمل اجرایی الصاق هشدارها و تصاویر بهداشتی بر روی بسته‌های سیگار و سایر مواد دخانی، مقرر شد وزارت صنایع و معادن (شرکت دخانیات ایران) نسبت به جلوگیری از عرضه محصولات دخانی فاقد هشدارهای مصور و الصاق بیش از یک تصویر بر روی بسته‌های مواد دخانی از تاریخ اول تیر امسال ا

تصاویر هشدار دهنده روی پاکت سیگار تصاویر هشدار دهنده روی پاکت سیگار

مدیر اجرایی جمعیت ستاد مبارزه با دخانیات، از چاپ تصاویر هشدار دهنده روی پاکت های سیگار تا پایان بهمن خبر داد و گفت: این تصاویر هر 6 ماه یک بار تغییر می کند. محمدرضا بهمنی اظهار کرد: طبق هماهنگی های صورت گرفته با وزارت بهداشت و جمعیت مبارزه با دخانیات کشور، این تصاویر هشدار دهنده 50 درصد از ابعاد پاکت سیگار را به خود اختصاص می دهد. وی تصریح کرد: در صورتی که شرکت های تولید کننده سیگار، تصاویر هشدار دهنده را روی پاکت های سیگار چاپ نکنند، ادامه فعالیتشان در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت. در این رابطه مدیر عامل شرکت دخانیات ایران نیز گفته است: «ب

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه