نوشته‌هایی با برچسب "تصاویر سیگار ممنوع"

فروش سیگار بدون تصاویر هشدار دهنده از اول تیر ممنوع است فروش سیگار بدون تصاویر هشدار دهنده از اول تیر ممنوع است

فروش سیگار بدون تصاویر هشدار دهنده از اول تیر ممنوع است. عرضه هر گونه مواد دخانی فاقد هشدارهای مصور از اول تیر امسال ممنوع است و وزارت صنایع مسئول جلوگیری از عرضه این مواد در سراسر کشور است. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چهارمین جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات در راستای اجرای ماده 12 دستورالعمل اجرایی الصاق هشدارها و تصاویر بهداشتی بر روی بسته‌های سیگار و سایر مواد دخانی، مقرر شد وزارت صنایع و معادن (شرکت دخانیات ایران) نسبت به جلوگیری از عرضه محصولات دخانی فاقد هشدارهای مصور و الصاق بیش از یک

فروش سیگار بدون تصاویر هشدار دهنده از اول تیر ممنوع است فروش سیگار بدون تصاویر هشدار دهنده از اول تیر ممنوع است

عرضه هر گونه مواد دخانی فاقد هشدارهای مصور از اول تیر امسال ممنوع است و وزارت صنایع مسئول جلوگیری از عرضه این مواد در سراسر کشور است. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چهارمین جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات در راستای اجرای ماده 12 دستورالعمل اجرایی الصاق هشدارها و تصاویر بهداشتی بر روی بسته‌های سیگار و سایر مواد دخانی، مقرر شد وزارت صنایع و معادن (شرکت دخانیات ایران) نسبت به جلوگیری از عرضه محصولات دخانی فاقد هشدارهای مصور و الصاق بیش از یک تصویر بر روی بسته‌های مواد دخانی از تاریخ اول تیر امسال ا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه