نوشته‌هایی با برچسب "تشخیص بیماری های روانی"

تشخیص بیماری روانی با آزمایش خون تشخیص بیماری روانی با آزمایش خون

تشخیص بیماری روانی با آزمایش خون. دانش > پزشکی - پژوهشگران انگلیسی درصددند با کمک آزمایش خون در افراد مستعد بیماری روانی ، بیماری آنها را تشخیص دهند. واحد مرکزی خبر نوشت:. پزشکان امیدوارند با کمک آزمایش خون بتوانند افرادی را که در معرض ابتلا به روانپریشی (شیزوفرنی) قرار دارند شناسایی و درمان را با هدف پیشگیری از ابتلا یا کاستن از شدت بیماری آغاز کنند. پژوهشگران دانشگاه کمبریج اعلام کردند با بررسی بیست و شش مورد شاخص زیستی سلولی می توان تا نود و دو درصد افرادی را که شانس بالایی در ابتلا به بیماری های روانی دارند شناسایی کرد. 5454.

تشخیص بیماری روانی با آزمایش خون تشخیص بیماری روانی با آزمایش خون

تشخیص بیماری روانی با آزمایش خون. دانش > پزشکی - پژوهشگران انگلیسی درصددند با کمک آزمایش خون در افراد مستعد بیماری روانی ، بیماری آنها را تشخیص دهند. واحد مرکزی خبر نوشت:. پزشکان امیدوارند با کمک آزمایش خون بتوانند افرادی را که در معرض ابتلا به روانپریشی (شیزوفرنی) قرار دارند شناسایی و درمان را با هدف پیشگیری از ابتلا یا کاستن از شدت بیماری آغاز کنند. پژوهشگران دانشگاه کمبریج اعلام کردند با بررسی بیست و شش مورد شاخص زیستی سلولی می توان تا نود و دو درصد افرادی را که شانس بالایی در ابتلا به بیماری های روانی دارند شناسایی کرد. 5454.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه