نوشته‌هایی با برچسب "آزمایش اثر انگشت"

آزمایش اعتیاد با اثر انگشت آزمایش اعتیاد با اثر انگشت

آزمایش اعتیاد با اثر انگشت. دانش > پزشکی - دانشمندان فناوری جدیدی را ارائه کرده‌اند که با استفاده از آن می‌توان استفاده از مواد مخدر را با بررسی ترشحات اثر انگشت شناسایی کرد. ایسنا نوشت:. دانشمندان دانشگاه شفیلد هالام انگلستان ابزاری ارائه داده‌اند که می‌تواند مواد مخدر غیرقانونی را فقط با اثر انگشت تشخیص دهد. این فناوری که MALDI-MSI نام گرفته، می‌تواند وجود کوکائین، ماده حاضر در ماری‌جوانا (THC)، هروئین، آمفتامین و دیگر مواد را با استفاده از اثر انگشت شناسایی ‌کند. رویکرد مزبور با تحلیل‌کردن ترشحات اثر انگشت، امکان شناسایی استفاده از مواد مخدر

آزمایش اعتیاد با اثر انگشت آزمایش اعتیاد با اثر انگشت

آزمایش اعتیاد با اثر انگشت. دانش > پزشکی - دانشمندان فناوری جدیدی را ارائه کرده‌اند که با استفاده از آن می‌توان استفاده از مواد مخدر را با بررسی ترشحات اثر انگشت شناسایی کرد. ایسنا نوشت:. دانشمندان دانشگاه شفیلد هالام انگلستان ابزاری ارائه داده‌اند که می‌تواند مواد مخدر غیرقانونی را فقط با اثر انگشت تشخیص دهد. این فناوری که MALDI-MSI نام گرفته، می‌تواند وجود کوکائین، ماده حاضر در ماری‌جوانا (THC)، هروئین، آمفتامین و دیگر مواد را با استفاده از اثر انگشت شناسایی ‌کند. رویکرد مزبور با تحلیل‌کردن ترشحات اثر انگشت، امکان شناسایی استفاده از مواد مخدر

آزمایش اعتیاد با اثر انگشت آزمایش اعتیاد با اثر انگشت

آزمایش اعتیاد با اثر انگشت. دانش > پزشکی - دانشمندان فناوری جدیدی را ارائه کرده‌اند که با استفاده از آن می‌توان استفاده از مواد مخدر را با بررسی ترشحات اثر انگشت شناسایی کرد. ایسنا نوشت:. دانشمندان دانشگاه شفیلد هالام انگلستان ابزاری ارائه داده‌اند که می‌تواند مواد مخدر غیرقانونی را فقط با اثر انگشت تشخیص دهد. این فناوری که MALDI-MSI نام گرفته، می‌تواند وجود کوکائین، ماده حاضر در ماری‌جوانا (THC)، هروئین، آمفتامین و دیگر مواد را با استفاده از اثر انگشت شناسایی ‌کند. رویکرد مزبور با تحلیل‌کردن ترشحات اثر انگشت، امکان شناسایی استفاده از مواد مخدر

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه