تازه های پزشکی

واکنش ها پس از قطع امید از بیمار

نویسنده: عبدالحسین رفعتیان. از زمانی که درمان را آغاز می کنیم، به هر نحوی که شده با بیماری و پیشرفت آن مبارزه می کنیم و به بهبودی امید داریم. وقتی درمان طول می کشد و از بهبودی خبری نیست، در واقع ما فقط توانسته ایم در این مدت بیماری را مهار کنیم و دست کم به افکار خود مسلط باشیم، زیرا می دانیم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، ولی ناگهان حوادث پیش بینی نشده ای پیش می آید و همه ی تعادل و تسلط ما را درهم می ریزد. فکر می کنیم تمام کارها و زحماتی که تا به حال کشیده ایم، ‌نقش بر آب شده،‌ هیچ فایده و ثمری نداشته و دوباره باید کار را از صفر شروع کنیم،

ادامه مطلب ...
احساس بیماری که از او قطع امید شده است

نویسنده: عبدالحسین رفعتیان. بیمار وقتی متوجه می شود که دیگر امیدی به بهبودی او وجود ندارد، به این فکر می افتد که کارهای ناتمامش را تمام و به شکلی زندگی اش را جمع و جور کند. کارهایی را سامان دهد که فرصت رسیدگی به آن ها را نداشته است. این کارها می تواند حقوقی یا عاطفی باشد. ممکن است بیمار بخواهد کسانی را ببیند که در زمان سلامت از دیدارشان کوتاهی کرده است. به همین دلیل انتظار دارد همراهان به دقت به خواسته هایش توجه کنند. رابطه ی انسانی او با کسانی قطع شده که در گذشته به آن ها علاقه داشته. ممکن است کسی به عللی، سال ها خانواده اش را ندیده و آر

ادامه مطلب ...
صحبت با فرزندان درباره ی بیماری سخت والدین

نویسنده: عبدالحسین رفعتیان. معمولاً وقتی والدین یا یکی از اعضای خانواده به یک بیماری سخت درمان مبتلا می شوند، اولین پرسشی که به ذهن می آید، این است که واقعیت را باید چه زمانی، چگونه و تا چه اندازه ای به فرزندان بگوییم. هنوز پدر یا مادر، خودشان نتوانسته اند ضربه ی روبه رو شدن با بیماری درمان ناپدیر را قبول و هضم کنند که با حضور کودکان روبه رو می شوند. در وضعیتی که بزرگان خانواده، خودشان آرامش کافی ندارند و سردرگمند، آیا می توانند واقعیت دردناک را به اطلاع فرزند یا فرزندان شان برسانند؟ دادن خبر بیماری به فرزندان باید چگونه و تا چه اندازه ای باشد

ادامه مطلب ...
مرزهای بیماردار و بیمار

نویسنده: عبدالحسین رفعتیان. مشخص کردن مرزها به این معناست که هر چیز به چه کسی تعلق دارد، و هر احساس، هر فکر، هر تصور و هر خیال متعلق به چه کسی است. وقتی مرزها مشخص و فاصله ی بین افراد تعریف شده باشد، می توان به جای ترس و اضطراب، اوضاع را آشکار و روشن دید و درست و آگاهانه تصمیم گرفت. اگر فاصله ای نباشد، ترس ها و اضطراب های بیمار در بیماردار نفوذ می کند و توانایی اجرایی و عملکرد او را مخدوش و قوه ی تصمیم گیری او را فلج می کند. اگر حضور اطرافیان حضوری بی اضطراب، امنیت دهنده و آرامش بخش باشد، و به بیمار نشان بدهند که سختیِ وضعیتِ او را درک می کن

ادامه مطلب ...
چه کسی خبر بیماری سخت را به بیمار بدهد؟

نویسنده: عبدالحسین رفعتیان. در پزشکی اصل بر این است که فقط پزشک درمانگر، مسئول است خبر بیماری را به بیمار بدهد. وقتی یک بیمار به پزشک مراجعه می کند و طی معاینه ها و آزمایش های دقیق، بیماری او تشخیص داده می شود، طبیعی است که خودِ پزشکِ معالج باید خبر بیماری را به او بدهد و برایش توضیح بدهد که بیماری اش چیست و راه درمانش کدام است؛ و این که آیا بیماری او درمان دارد یا نه. از طرف دیگر پزشک یا گروه درمانی باید ببینند که آیا درمان جو توان شنیدن خبر را دارد؟ آیا بیمار درک، هوش و اطلاعات علمی لازم را دارد؟ تحصیلات و نوع آموخته هایش در چه سطحی است؟ بیم

ادامه مطلب ...
آیا دروغ گفتن به بیمار جایز است؟

نویسنده: عبدالحسین رفعتیان. دروغ گفتن به بیمار اصلاً کار درستی نیست. معمولاً بیماران می پرسند: «چرا من را به بیمارستان بردید؟» بستگان پاسخ می دهند: «برای اطمینان از سلامتی ات تو را به بیمارستان و آزمایشگاه بردیم. » پنهان کردن واقعیت ها کار درستی نیست. اطرافیان باید بتوانند اعتماد بیمار را نسبت به خودشان جلب و حفظ کنند. بیمار باید حس کند که در وضعیت های سخت، اگرچه ناتوان است و راحت نمی تواند با حقیقت روبه رو شود، ولی توانایی شنیدن، درک کردن و درست تصمیم گرفتن یا هم فکری و مشارکت و تبادل نظر با همراهان خود را دارد. بنابراین باید از دروغ گفتن

دروغ گفتن جایز است دروغ گفتن جایز دروغ جایز است

ادامه مطلب ...
برخورد مورد انتظار از پزشکان و پرستاران

نویسنده: عبدالحسین رفعتیان. پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان ها هم انسان هستند و گرفتاری های مخصوص به خود را دارند و از خطا نیز مبرا نیستند. تعداد زیاد بیماران و ساعات کار طولانی، روی روحیه ی پزشکان و پرستاران تأثیر می گذارد. از طرفی برخی از پزشکان ما با این که از نظر علمی عالی هستند و دانش کافی دارند، در برخورد با بیماران درمان ناپذیر، آموزش کافی ندیده اند. گاهی کار زیاد، زمان کافی برای پزشک باقی نمی گذارد تا با بیمار صمیمانه گفت و گو کند. او مجبور است فقط آزمایش ها را نگاه کند، دارویی بنویسد و در طول پنج دقیقه کار را به پایان ببرد و ب

ادامه مطلب ...
واکنش مناسب گروهِ درمانگر پس از قطع امید از بیمار

نویسنده: عبدالحسین رفعتیان. گروه درمانگر وظیفه و هویت خود را در برگرداندن سلامتی به بیمار می دانند و همه ی دانش و خلاقیت و توان خود را در این راه به کار می گیرند. برای پزشک، پرستار و بیمارستان هم، به پایان رسیدن عمر بیمار خوشایند نیست. این وضع، ناتوانی آنان را نمایان می کند. قطعاً پزشکان هم، اگر قادر بودند بیمار را کاملاً درمان کنند،‌ خوشحال می شدند. آنان هم از مرگ بیمار متأسف و غمگین می شوند و معمولاً سکوت می کنند. هر کس متناسب با شخصیت و سابقه ی کارش ممکن است واکنش خاصی نشان دهد. معمولاً ما می پنداریم پزشکان و پرستاران به مرگ خو گرفته ا

ادامه مطلب ...
مهارت لازم برای همراهان بیمار

نویسنده: عبدالحسین رفعتیان. بیمارداری مهارت های خود را می طلبد و به آموزش، تمرین و حوصله نیاز دارد. خانواده هایی که توانایی مالی دارند، بهتر است پرستار آموزش دیده و متناسب با وضعیت بیمارشان استخدام کنند. اگر چنین امکانی فراهم نیست، بهتر است پیوسته با پزشک درمانگر مشورت کنند تا خطاهای شان اصطلاح شود. البته پزشک قرار نیست به آنان درس پرستاری و پزشکی بدهد، او فقط کلیاتی را یاد می دهد تا همراهِ بیمار، بر اساس آن به مراقبت و پرستاری بپردازد. تیمار کردن این نوع بیماران،‌ کارِ آسانی نیست، فداکاری و عشق می طلبد، چون بیماردار هر قدر هم که آماده باشد

ادامه مطلب ...
با احساس سربار بودن در بیمار چه کنیم؟

نویسنده: عبدالحسین رفعتیان. برخی از بیماران احساس می کنند که زحمت و بارِ سنگینی را به خانواده ی خود تحمل می کنند، وقت اطرافیان را می گیرند و هزینه های درمانی آنان فشار به خانواده شان وارد می کند، در نتیجه دچار احساس گناه می شوند رنج می برند؛ اما ابراز شادمانی از برخی مسائل کوچکِ بیمار مثل این که او دیشب خوب خوابیده، یا امروز غذایش را خوب خورده، یا ازاین که توانسته مختصری انجام دهد، اثر این احساس بد را کاهش می دهد و در روحیه ی بیمار تأثیر بسیار مثبت و مناسبی دارد. رفتار مهربان بیماردار، نوع گفتار و رفتار اطرافیان، و نشان ندادن خستگی ها، رنج بیما

احساس سربار بودن احساس بیمار بودن

ادامه مطلب ...
آیا ترحم کردن به بیماران سخت درمان درست است؟

نویسنده: عبدالحسین رفعتیان. ترحم کردن به بیمار دقیقاً یکی دیگر از همان تله هایی است که باید مراقب باشیم در دام آن نیفتیم. به طور کلی، باید و نبایدی در کار نیست، همدردی و همدلی خوب و زیباست، احساس ترحم در چنین وضعیتی طبیعی است، ولی نباید آن را به افراط کشاند. وقتی عزیزی گرفتار بیماری وخیمی می شود، نباید از روی ترحم همه ی زندگی او را در دست بگیریم، نباید همه ی کارهای او را انجام بدهیم؛ هم چنین نباید او را به امان خدا رها کنیم و بگوییم کاری از عهده ی ما بر نمی آید و او را به بیمارستان، پزشکان و پرستاران بسپاریم و منتظر فرارسیدن لحظه ی مرگش باشیم

ادامه مطلب ...
تا چه حد با بیمار همراهی کنم؟

نویسنده: عبدالحسین رفعتیان. نزدیک شدن به بیمار خیلی خوب است، می تواند به او احساس اتکا و امنیت بدهد؛ ولی حل شدن در بیمار، و به جای او فکر و عمل کردن اصلاً خوب نیست. این کار، گرفتن توانایی زندگی از بیمار است، با این کار او احساس می کند دارد خودش را از دست می دهد و در دیگری گم می شود. به خصوص اگر بیمار مشکل حرکتی، یا بیانی داشته باشد. اطرافیان فکر می کنند وقتی به جای بیمار پاسخ می دهند، به جای او آره یا نه می گویند و. دارند به او کمک می کنند، اما باید بدانیم که بین ما و بیمار، مرزی هست، واقعاً با هم یکی نیستیم، با هم تفاوت داریم. باید بکوشیم

ادامه مطلب ...
شناخت حالات بیماری به کمک ریاضی

ترجمه: حمید وثیق زاده انصاری. منبع:راسخون. دکتر آنجلا رینولدز در زمینه‌ی تبدیل ریاضی به بیولوژی و بیولوژی به ریاضی فعالیت می‌کند. وی که یک ریاضی دان کار بردی محسوب می‌شود قادر است واکنش‌های شیمیایی را به معادلات ریاضی تبدیل نماید. رینولدز با بهره گیری از ابزارهای ریاضی مدل‌هایی را جهت شناخت بهتر فرآیند التیام زخم و التهاب تهیه می‌نماید. التهاب در ریه‌ی بیمارانی مشاهده می‌شود که به دستگاه ونتیلیتور متصل هستند. اما رینولدز نمی‌تواند به تنهایی این کار را انجام دهد. وی که استاد یار گروه ریاضی کار بردی دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه مشترک‌ المنافع

ادامه مطلب ...
چسبی که درزهای قلب را می‌گیرد

ترجمه: حمید وثیق زاده انصاری. منبع:راسخون. این چسب - که محققین نشان داده‌اند بر روی قلب زنده و تپنده دارای قدرت چسبندگی بالایی است - می‌تواند جای گزین بهتری برای بخیه باشد. طرح‌هایی از قلب که توسط لئوناردو داوینچی ترسیم شده‌اند. تقریباً یک دهه پیش، جفری کارپ مشغول کار بر روی یک چسب پلیمری جدید و دارای خاصیت تجزیه‌ی زیستی بود که توسط خودش ساخته شده بود. وی به عنوان محقق فوق دکترا در مؤسسه‌ی فناوری ماساچوست به کار مشغول بود. کارپ موفق شد با استفاده از چسب ساخته‌ی خویش دو تکه شیشه را به هم بچسباند . . . اما بعداً این موضوع را فراموش کرد. وی

ادامه مطلب ...
نکات بهداشتی برای کودکان

ترجمه و تألیف: حمید وثیق زاده انصاری. منبع:راسخون. امروزه لازم است تا والدین با مبارزه با مشکلات بهداشتی، به نحوی طبیعی به فکر حفظ سلامت کودکانشان باشند. عادت‌های بهداشتی همیشه کم کم در ایام خرد سالی به کودک فهمانیده می‌شوند. اهمیت یک رژیم سالم از اولین مواردی می‌باشد که والدین کودک بایستی همیشه سعی در فهماندن آن به فرزند خود کنند. زمانی که یک عادت بهداشتی در سال‌های اولیه‌ی عمر به کودک القاء شود، تنها می‌تواند به رشد کلی وی کمک کند و او را به فردی مسئولیت پذیر تبدیل نماید. با صرف زمان و توجه از جانب شما، کودکان به درک اهمیت عادات بهداشتی مق

نکات بهداشتی نکات بهداشتی کودکان نکات بهداشتی برای کودکان

ادامه مطلب ...
یک دستگاه سونوگرافی چگونه کار می‎کند؟

تألیف و ترجمه: حمید وثیق زاده انصاری. منبع:راسخون. تصویر برداری اولتراسوند، یک روش تشخیصی غیر تهاجمی به حساب می‎آید که از امواج صوتی با فرکانس بالا، به منظور ایجاد تصاویری از اعضای داخلی بدن استفاده می‎نماید. در این جا اطلاعاتی در مورد روش کار دستگاه سونوگرافی فراهم می‎نماییم. وی اسکن، یک دستگاه تصویر برداری اولتراسوند به اندازه‎ی یک کف دست می‎باشد که شرکت بهداشت و درمان جی ای این وسیله را ایجاد نمود و مؤسسه‎ی ملی تصویر برداری زیست پزشکی و زیست مهندسی (NIBIB) نیز در آن سرمایه گذاری نمود. وی اسکن به پزشکان اجازه می دهد که بر حاملگی‌ها نظارت دا

ادامه مطلب ...
مقابله با ریزش مو

تألیف و ترجمه: حمید وثیق زاده انصاری. منبع:راسخون. ما گامی مقدماتی را به سوی این موضوع بر خواهیم داشت تا به نکات و تفاوت‌های ظریف علل ریزش مو پی ببریم!. تحقیقات بر روی مو. سؤال‌های بسیار بسیار مبهمی درباره‌ی مو و ریزش مو وجود داشته‌اند. معمولاً یکی از این سؤالات مربوط به این امر می‌شود که ریزش چه تعداد رشته‌ی مو معمولی در نظر گرفته می‌شود؟ کاملاً واضح است که چیزهای بسیار زیادی وجود دارند که در نوع بشر معمولی در نظر گرفته می‌شوند مثل این مطلب که پوست سر شما با ترشح چربی‌های طبیعی خاصی جوان می‌گردند. و این امر هر روز به وقوع می‌پیوندد! افراد بس

مقابله با ریزش مو ریزش مو برای مقابله با ریزش مو

ادامه مطلب ...
تمریناتی برای تقویت دست

تألیف و ترجمه: حمید وثیق زاده انصاری. منبع:راسخون. تمرینات تقویت سازی دست برای بهبود بخشیدن به قدرت پنجه‌ها و انعطاف پذیری مچ دو دست و بازوها مهم هستند. این مقاله را مطالعه نمایید تا اطلاعات بیشتری را در باره‌ی تمرینات سودمند و مفید برای تقویت سازی عضلات دستانتان به دست آورید . . . ما فعالیت‌های بی شماری را در طول روز با استفاده از دستان خود به انجام می‌رسانیم، درست از غذا خوردن گرفته تا بلند کردن اشیاء، کار کردن با کامپیوتر و کارهایی بسیار بیشتر. ما نمی‌توانیم اسم این کارها را تمرین بگذاریم! تمرینات تقویت سازی دست معمولاً برای افرادی توصیه

تقویت دست

ادامه مطلب ...
تمریناتی برای سیب زمینی‌های روی کاناپه

تألیف و ترجمه: حمید وثیق زاده انصاری. منبع:راسخون. افراد معتاد به تلویزیون چه باید کنند؟. آیا انگیزه‌ی کافی برای برخواستن و به باشگاه رفتن را ندارید؟ اگر جوابتان بلی می‌باشد پس در این جا تمریناتی برای سیب زمینی‌های روی کاناپه (افراد معتاد به تلویزیون) وجود دارند که ممکن است به کمکتان آیند . . . در واقع هر کسی نمی‌تواند نیروی اراده، از خود گذشتگی و انگیزه برای کنترل آن چه که می‌خورد و رفتن به سوی باشگاه در زمان لازم را بیابد. برخی از ما دارای این سطح از تعهد نیستیم و آن را کم داریم و این امر می‌تواند به معنی متحمل شدن اثرات سوئی بر روی سلامت‌

ادامه مطلب ...
داروسازی و علوم طبیعی

در بیمارستانها که انواع شربتها ، حبها ، معجونها ،و تریاقها مورد استعمال و حاجب مدام می بود، تعلیم ادویه مرکبه و نیز شناخت مفردات طبی اهمیت زیادی داشت . ازین رو ،چنانکه فی المثل از صیدنه بیرونی و موجز ابن تلمیذ و بعضی مآخذ دیگر بر می آید در بیمارستانها وجود کسانی بعنوان صیدلانی رسم بود . در ادویه مرکبه کتاب جالینوس را ،حنین بن اسحق به سریانی نقل کرده بود و حبیش از سریانی به عربی . اینگونه کتب را مسلمین اقراباذین می خواندند ـ از ریشه لفظ یونانی Craphidin به معنی رساله مختصر ، و تعداد زیادی از آنها تداول داشت ـ از اصل سریانی یا یونانی . از آنجم

علوم طبیعی

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه