10 خطر خانه تکانی غلط برای سلامتی (اینفوگرافی). هر ساله با نزدیک شدن به فصل بهار و رسیدن سال جدید، ایرانی ها یک رسم بسیار پسندیده به نام خانه تکانی را تکرار می کنند. ولی همین کار پسندیده در صورتی که با شیوه ای نادرست انجام شود، به عملی مذموم و ناپسند تبدیل می شود. خانه تکانی نادرست به سلامتی ما آسیب می زند که حتی گاهی این صدمه غیر قابل جبران است. در اینفوگرافی زیر 10 آسیبی را که خانه تکانی غیر اصولی به سلام��ی ما وارد می کند، به طور خلاصه برای شما آورده ایم. نیره ولدخانی - بخش سلامت تبیان.

10 خطر خانه تکانی غلط برای سلامتی (اینفوگرافی)

هر ساله با نزدیک شدن به فصل بهار و رسیدن سال جدید، ایرانی ها یک رسم بسیار پسندیده به نام خانه تکانی را تکرار می کنند. ولی همین کار پسندیده در صورتی که با شیوه ای نادرست انجام شود، به عملی مذموم و ناپسند تبدیل می شود. خانه تکانی نادرست به سلامتی ما آسیب می زند که حتی گاهی این صدمه غیر قابل جبران است. در اینفوگرافی زیر 10 آسیبی را که خانه تکانی غیر اصولی به سلامتی ما وارد می کند، به طور خلاصه برای شما آورده ایم.

نیره ولدخانی - بخش سلامت تبیان
خانه تکانیکلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه