چرا به کسی که دچار سکته مغزی شده نباید قرص فشار خون داد؟. دانش > پزشکی - افرادی که دچار سکته مغزی می شوند، فشار خون آنها بالا می رود که در این موارد همراهان آنها سریعا قرص فشار خون می دهند. به گزارش ایرنا اما این کار موجب تشدید لخته های خون در مغز می شود و می تواند جان بیمار را به خطر بیاندازد. در این مواقع همراهان باید با کمال خونسردی اورژانس را در جریان گذاشته و یا بیمار را به نزدیک ترین مرکز درمانی انتقال دهند. ارائه آموزش های لازم و کافی برای مردم در مواجهه با افرادی که دچار سکته مغزی ش ...

چرا به کسی که دچار سکته مغزی شده نباید قرص فشار خون داد؟

دانش > پزشکی - افرادی که دچار سکته مغزی می شوند، فشار خون آنها بالا می رود که در این موارد همراهان آنها سریعا قرص فشار خون می دهند. به گزارش ایرنا اما این کار موجب تشدید لخته های خون در مغز می شود و می تواند جان بیمار را به خطر بیاندازد.

 در این مواقع همراهان باید با کمال خونسردی اورژانس را در جریان گذاشته و یا بیمار را به نزدیک ترین مرکز درمانی انتقال دهند.
 ارائه آموزش های لازم و کافی برای مردم در مواجهه با افرادی که دچار سکته مغزی شده اند بسیار مهم است و خوددرمانی برای بیماران سکته مغزی عوارض شدیدی داشته و علائم بیماری را تشدید می کند.
در دنیا سکته مغزی برای افراد 45 سال به بالا رخ می دهد اما متاسفانه این رقم در کشور ما زیر 45 سال است و هشداری برای مردم ما می باشد.  از دادن هر نوع دارویی به افرادی که دچار سکته مغزی می شوند باید خودداری شود و اقدامات درمانی را به نیروهای متخصص در این زمینه بسپارید.

۵۴۵۴

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه