دانش > پزشکی - مهر نوشت: دانشمندان دریافته اند که مغز نوازندگان موسیقی واکنش آینه ای شکل از خود بروز می دهد.

مغز موسیقی‌دان‌ها چه فرقی با آدمهای معمولی دارد؟ - تصویر 1

مغز موسیقی‌دان‌ها چه فرقی با آدمهای معمولی دارد؟

دانش > پزشکی - مهر نوشت: دانشمندان دریافته اند که مغز نوازندگان موسیقی واکنش آینه ای شکل از خود بروز می دهد.

یافته های جدید دانشمندان در فنلاند نشان می دهد مغز نوازندگان موسیقی به گونه ای متوازن و متقارن تر از سایر افراد نسبت به موسیقی واکنش نشان می دهد.

همچنین مشخص شده میزان واکنشی که از سوی مغز نوازندگان موسیقی بروز داده می شود متأثر از ادوات مختلف موسیقی است که از آن استفاده می کنند.

یافته های دانشمندان در فنلاند گویای آن است که بافت نوارشکلی که بخش چپ مغز را به بخش راست آن متصل می کند بزرگتر از نمونه مشابه آن در مغز سایر افراد است.

دانشمندان برای آگاهی از این موضوع به سراغ تصویربرداری fMRI رفته تا مغز ۱۸ نوازنده موسیقی آموزش دیده را مورد بررسی قرار دهند.

آنها اطلاعات به دست آمده را با داده ها�� مربوط به تصویربرداری مشابه از مغز ۱۸ فرد دیگر که اطلاعات اندکی از موسیقی داشته و یا چیزی درباره استفاده از ادوات موسیقی ندارد مقایسه کرده و به نتایج جالب توجهی دست یافتند.

دانشمندان در حین بررسی مغز افراد دو گروه، قطعات موسیقایی مشابهی پخش کرده و متوجه شدند مغز نوازندگان موسیقی واکنش متقارن تری از خود بروز می دهد.

این یافته ها تأکید جدی بر تأثیرگذاری موسیقی بر عملکرد مغز به عنوان مرکز فرماندهی بدن دارد.

5454

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه