هشدار كنگره سراسري تازه هاي قلب و عروق افزايش تصاعدي بيماري هاي قلبي

هشدار كنگره سراسري تازه هاي قلب و عروق
افزايش تصاعدي بيماري هاي قلبي

براساس آمارهاي جهاني 29 درصد علل مرگ و مير در كل دنيا مربوط به بيماري هاي قلبي- عروقي است.
هر چند مرگ بر اثر بيماري هاي قلبي، بيشتر در مردان مشاهده مي شود، اما همه زنان و مردان بزرگسال در معرض خطر ابتلا به اين بيماري قرار دارند.
بيش از نيمي از بيماراني كه دچار حملات قلبي مي شوند، پيش از رسيدن به بيمارستان جان مي سپارند... .
بيماري هاي قلبي در كشورهايي كه درآمد متوسط و پايين دارند، بيشتر گزارش مي شود. سيگار و اختلالات چربي هاي خوني هنوز مهمترين ريسك فاكتورهاي ابتلا به بيماري هاي قلبي- عروقي شناخته مي شود و... .
در سال هاي اخير تحقيقات وسيعي براي بررسي علل و زمينه هاي بيماري هاي قلبي در 55 كشور جهان از جمله ايران صورت گرفته است.
برپايي همايش سراسري تازه هاي قلب و عروق كه 12تا 14 مرداد ماه امسال توسط انجمن آترواسكلروز ايران برگزار شد، فرصتي مغتنم بود تا بار ديگر زنگ خطر براي افراد چاق، كم تحرك، گروهي كه عادات غذايي نامناسبي دارند، سيگاري ها و... به صدا درآيد.گزارش زيرنگاهي كوتاه به اين همايش سه روزه دارد.
***
اين جمله هر چند تكراري است، اما جاي تأمل دارد: بيماري هاي قلبي- عروقي نخستين علت مرگ و مير در كشور به شمار مي رود . موضوع وقتي بيشتر جاي نگراني دارد كه اين آمار را نيز در ادامه جمله بيفزاييم كه نزديك به 40 درصد علت فوت جوانان در كشور به دليل بيماري هاي قلبي- عروقي است كه اين آمار به سرعت در حال افزايش است.
باز نگاهي به آمارها داريم: 22 درصد علت بيماري هاي قلبي، كم تحركي در زنان و مردان است. با توجه به آمار نسبتاً بالاي جمعيت جوان در كشور كه حدود 50 درصد سن زير 30 سال دارند و افزايش سن اين گروه و به دنبال آن افزايش خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي- عروقي از يك سو و از ديگر سو، الگوهاي نامناسب غذايي، سال به سال بر تعداد مبتلايان به بيماري هاي قلبي- عروقي در كشور افزوده مي شود.
تا 20 سال آينده نزديك به يك چهارم جمعيت كل دنيا از دخانيات استفاده مي كنند تا جايي كه در سال 2020 ميلادي دخانيات مهمترين علت مرگ و ناتواني در جهان محسوب مي شود؛ بيشتر اين افراد سيگاري، در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند.
تكنيك هاي جديد درمان بيماري هاي قلبي
در اين همايش كارگاهي به نام اكوكارديوگرافي پيشرفته برگزار شد. اما منظور از اكوكارديوگرافي چيست و چه كاربردي در درمان هاي نوين بيماري هاي قلب و عروق دارد؟
دكتر مسعودقاسمي، متخصص بيماري هاي قلب و عروق و رئيس اين همايش در مورد مفهوم اكوكارديوگرافي مي گويد: منظور از اين روش، تشخيص بيماري هاي قلبي از طريق امواج صوتي است.وي با اشاره به اين كه اين رشته از جمله رشته هاي فلوشيپ تخصصي به شمار مي رود، يادآور شد: در اين كارگاه آخرين روش هاي تشخيص بيماري هاي قلبي به كمك امواج صوتي مورد بحث و تبادل نظر متخصصان قرار گرفته است.سي تي اسكن MSCT64 دستاورد جديد ديگري در زمينه تشخيص بيماري گرفتگي رگ هاي قلب از طريق سي تي اسكن است.در گذشته تنها آنژوگرافي روش مطالعه شريان هاي قلبي بود، اما در حال حاضر روش سي تي اسكن به كمك تصاوير، اين امكان را به پزشك مي دهد تا با تشخيص به موقع، اقدامات درماني لازم را به كار گيرد.
بيماراني كه در گذشته مورد عمل باز قلب قرار گرفته اند يا در آنژوپلاستي از استنت براي آنان استفاده شده است به دليل برخي علايم، نيازمند ارزيابي نتيجه درمان هستند.از جمله مواردي كه در اين همايش مطرح شد، سندرم حاد قلبي بود. همچنين آخرين روش هاي درمان هاي دارويي و آنژوپلاستي اورژانس در انفاكتوس حاد قلبي و تأثير داروهاي جديد ضدپلاكت و ضدانعقاد در اين زمينه بررسي شد.آخرين دستاوردهاي استفاده از تكنيك هاي غيرجراحي براي بستن سوراخ هاي مادرزادي بين حفره هاي قلبي از جمله ASD (نقص ديواره بين دو دهليز) و VSD (نقص ديواره بين دو بطن) از ديگر تازه هاي اين كنگره را تشكيل مي داد.
دكتر قاسمي در اين زمينه مي گويد: در طول دو سه سال اخير بسياري از بيماران مبتلا به بيماري هاي مادرزادي قلب از دو گروه ASD و VSD به ويژه گروه اول، به علاوه (بازماندن مجراي شرياني) در ايران توسط متخصصان قلب اينترونشنال و توسط متخصصان قلب كودكان درمان شده اند.
وي روش درماني به طريق بسته- بدون جراحي و از طريق جاسازي وسيله اي به نام چتر داخل قلب از طريق وريد پا را از ديگر موفقيت هاي متخصصان كشور برشمرد.
به كارگيري سلول هاي بنيادي در درمان بيماري هاي قلبي از ديگر موارد مطرح شده در اين همايش بود. دكتر محمد حسني در اين مورد مي گويد: در اين همايش سمپوزيوم ويژه اي در اين زمينه برگزار شد و دو نفر از صاحبنظران اين رشته از كشور آمريكا در اين زمينه با متخصصان داخل كشور به بحث و تبادل نظر پرداختند. طي دو سال اخير در كشور اين روش درماني در قالب چند طرح تحقيقاتي به طور موفقيت آميز روي تعدادي بيمار مبتلا به بيماري هاي پيشرفته قلبي انجام شده كه اميد مي رود در آينده نزديك اين روش درماني بتواند به روش درماني متداول براي بيماران قلبي تبديل شود.
يكي از توصيه هاي متخصصان قلب در اين همايش تشخيص به موقع بيماري هاي قلبي در كودكان بود. به عقيده اين متخصصان، در صورت تشخيص به موقع، بسياري از بيماري هاي قلبي قابل درمان خواهد بود؛ درغير اين صورت فرصت درمان براي هميشه از بين خواهد رفت.از ديگر موارد مطرح شده در همايش سراسري تازه هاي قلب و عروق، ميزگرد مقايسه روش هاي آنژوپلاستي عروق قلب با جراحي قلب باز بود. در اين ميزگرد پزشكان متخصص جراحي قلب باز و متخصصان اينترونشنال قلب به بحث و تبادل نظر پيرامون مقايسه درمان ها در بيماران مبتلا به ديابت و مقايسه درمان ها در بيماراني كه بيش از يك رگ تنگ دارند و يا تنگي در رگ اصلي چپ آنان وجود دارد نقش تشخيص و درمان به موقع تنگي عروق كاروتيد پيش از جراحي قلب باز و همچنين آنژوپلاستي، ميزگرد تشخيص و درمان آريتمي دهليزي از نوع فيبريلاسيون و آخرين دستاوردها در زمينه بي نظمي ضربان قلب با منشأ دهليزي از نظر دارويي و الكتروفيزيولوژي مطرح شد.
از نكات بارز در اين همايش همكاري تنگاتنگ متخصصان قلب با متخصصان بيهوشي بود.
بيهوشي آماده در حين آنژوپلاستي بيماران دچار تنگي عروق قلب كه در صورت بروز هر گونه حادثه، اورژانس به منظور جراحي قلب باز بيماران را آماده نگه مي دارد و نيز ارزيابي آخرين روش هاي بيهوشي جراحي قلب و مراقبت هاي ويژه آن در بخش مراقبت هاي ويژه قلب باز (Iuc) نيز از دستاوردهاي ديگر اين همايش سه روزه بود.
روش هاي تشخيصي و درمان سنكوپ
يكي از شايع ترين علل سنكوپ، اختلالات ريتم قلب است. در اين حالت بيمار به طور ناگهاني دچار تندي يا كندي بيش از حد ضربان قلب مي شود. در مواقعي كه ضربان قلب كند مي شود، تكافوي خون رساني به مغز را نمي دهد و بيمار به سنكوپ دچار مي شود.
دكتر قاسمي در اين زمينه مي گويد: سنكوپ بر اثر اختلال در انبساط يا انقباض به موقع سيستم وريدي به وجود مي آيد. به عبارتي سنكوپ در شرايطي خاص اتفاق مي افتد و سبب انبساط سيستم وريدي مي شود؛ دراين حالت خون كمي به قلب بازمي گردد. اين نوع سنكوپ، سنكوپ وازوواگال نام دارد.
وي مي افزايد: پيس ميكر يا ضربان ساز سه حفره اي، وسيله ديگري است كه به دنبال گسترش بهره گيري از آن طي دو سه سال اخير، بيماراني كه دچار اختلالات ريتم كشنده يا خطرناك قلب هستند، پس از تعبيه دستگاه در بدنشان مشكل آريتمي آنان حل مي شود

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه